Coleslaw Overall Hiscores
Rank
Name
Level
XP
1
  Kailash
1,980
5,831,291,152
2
1,980
3,953,380,786
3
  Wes
1,980
3,295,520,511
4
  Mattman
1,980
2,380,116,473
5
  Xfa
1,980
1,960,451,829
6
  Bgpd508
1,980
1,834,846,668
7
  Wes01
1,980
1,637,865,677
8
1,980
1,417,370,729
9
  James
1,980
1,175,248,148
10
1,980
1,038,867,539
11
1,980
762,945,970
12
  Banker
1,980
724,222,880
13
  Klxxx
1,980
473,523,802
14
1,980
460,618,035
15
1,980
440,524,688
16
  Yooman
1,980
280,466,873
17
  KlxXxx
1,976
316,871,776
18
1,974
307,073,352
19
  KlxXxxx
1,974
287,387,699
20
1,962
615,554,594
21
Ironman   Damrau
1,956
324,308,154